Strefa ruchu bezwizowego​​

Strefa ruchu bezwizowego​

Teren strefy turystycznej "Brześć - Grodno" obejmuje m.in. Grodno, Brześć, Swisłocz, Narodowy Park Biełowieżskaja Puszcza, turystyczno-rekreacyjny park "Kanał Augustowski".

Strefa turystyczna "Grodno" obejmuje:
Obszar Parku „Kanał Augustowski”
Miasto Grodno,
Rejon Grodzieński (w całości),
Rejon Berestowicki,
Rejon Wołkowyski,
Rejon Werenowski,
Rejon Lidzki,
Rejon Szczuczyński.

Strefa Turystyczna "Brześć" obejmuje:
Miasto Brześć,
Rejon Brzeski,
Rejon Kamieniecki,
Rejon Prużański,
Rejon Żabinkowski,
Rejon Swisłocki,
teren Narodowego Parku Biełowieżskaja Puszcza.