Dziękujemy za dokonanie zamówienia

W celu szybszej realizacji i wydania bezwizowej przepustki turystycznej na Białoruś prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na adres e-mail: lot.bezwiz@gmail.com