Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”, dane podatnika
NIP 603 00 75 000 z siedzibą 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45.

Możesz się z nami skontaktować:

  • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie
  • wysyłając e-mail na adres: turystyka@powiat.hajnowka.pl
  • dzwoniąc pod numer +48 85 682 43 81
  • pisząc na adres naszej siedziby 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, takie jak, imiona, nazwisko, numer paszportu, obywatelstwo, płeć, numer telefonu, e-mail przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu wykonania Twojego zamówienia na bezwizowy wyjazd na Białoruś.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Z uwagi na to, że bezwizowe przepustki na wjazd na teren Białorusi są wystawiane wyłącznie na Białorusi, a my pośredniczymy w załatwianiu tych dokumentów i działamy na podstawie umów ze stroną białoruską, Twoje dane przekazywane do nas są przekierowywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mianowicie, odbiorcą Twoich danych jest biuro turystyczne ООО „ЗЕТ” z Białorusi, która dalej przekazuje je do Białoruskiej Straży Granicznej.
Również Twoje dane są przekazywane w Polsce do Towarzystwa Ubezpieczeń AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Nie dajemy zgody na używanie Twoich danych w celach marketingu.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy bezwizowego wyjazdu.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W celu wykonania umowy dane są przekierowywane do naszych partnerów za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Twoje dane, które zgłaszasz do nas przed zawarciem umowy, np. poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie używamy jedynie do kontaktu z Tobą. Nie przetwarzamy ich i nie chronimy dłużej niż wymaga tego sprawa, z którą do nas się zwróciłeś.
Nie przetwarzamy Twoich danych w celach marketingowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych, jak również zapisywanie Twojego adresu IP jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, która jest zawierana pomiędzy nami a Tobą.
Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

Informacja o plikach cookies:

Serwis bezwizbialorus.pl wykorzystuje pliki cookies do identyfikacji użytkowników na stronie i do dostarczania każdemu z nich informacji potrzebnych klientowi. Serwis udostępnia miejsca na swoich stronach dla partnerów, takich jak Google Analytics, które mogą wykorzystywać cookie w celach analizy działalności użytkowników i pokazywania reklam, zgodnie z preferencją użytkownika. Informacja w plikach cookies partnerów nie zawiera danych osobowych, które klient podaje w serwisie bezwizbialorus.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator