ODKRYJ WSCHÓD

BEZWIZOWE PRZEPUSTKI TURYSTYCZNE NA BIAŁORUŚ

zasady pobytu

Od 11 listopada 2019 roku strefę turystyczną „Brześć – Grodno” można zwiedzać bez wizy na okres od 1 do 15 dni.

Strefa ruchu bezwizowego​

Teren strefy turystycznej "Brześć - Grodno" obejmuje m.in. Grodno, Brześć, Swisłocz, Narodowy Park Biełowieżskaja Puszcza, turystyczno-rekreacyjny park "Kanał Augustowski".

Przejścia graniczne​

Granicę przekroczyć można jedynie na przejściach granicznych z Unią Europejską.​

Niezbędne dokumenty​

Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, turysta jest zobowiązany przedstawić dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy:
- aktualny paszport (do 90 dni przed ukończeniem daty ważności),
- bezwizową przepustkę turystyczną,
- polisę ubezpieczeniową (można zakupić razem z przepustką),
- w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta,

- w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) deklarację celną w 2 egzemplarzach.

Czas pobytu​

Jednorazowo na terenie Białorusi można przebywać do 15 dni. Możliwe jest aplikowanie na bezwizowy wyjazd wielokrotnie, lecz nie więcej niż 90 dni w przeciągu pół roku.

Pieniądze​

Turysta zobowiązany jest posiadać środki pieniężne na każdy dzień pobytu w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniejszej niż 2 kwoty bazowe (49 BYN).

Jak przygotować się do wyjazdu?

 • nocleg jest wymagany jedynie w przypadku przebywania dłużej niż 1 dzień na terenie Białorusi,
 • nocować można w dowolnym miejscu m.in. hotele, agroturystyka, pola namiotowe, u rodziny, u znajomych,
 • należy pamiętać, że podczas wypełniania formularza umożliwiającego otrzymanie bezwizowej przepustki na Białoruś będzie potrzeba podania dokładnych danych adresowych pobytu na Białorusi wraz z numerem telefonu.
 • Samochód i motocykl:
  – wymagane jest ubezpieczenie na samochód, tzw. „Zielona karta”, oryginał dokumentu na zielonym papierze. „Zieloną kartę” można uzyskać u ubezpieczyciela auta,
  – kierowca pojazdu musi posiadać wypełnioną deklarację celną w 2 egzemplarzach, wzór i deklaracja do pobrania tutaj,
  – wjechać i wyjechać można przez całą dobę przez dowolne samochodowe przejście graniczne znajdujące się w strefie ruchu bezwizowego.
 • Rower:
  – rowerem można przekraczać granicę jedynie na przejściach: Białowieża-Piererow, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja, na granicy z Litwą: Privalka-Švendubrė, Privalka-Raigardas,
  – Jeżeli przed przejściem granicznym jest kolejka samochodów nie musisz w niej stać, ponieważ rowerzysta ma pierwszeństwo,
  – przejście graniczne w Puszczy Białowieskiej: Białowieża-Piererow czynne w okresie od 1 kwietnia do 30 września (8:00 – 20:00),
  oraz od 1 października do 31 marca (8:00 – 18:00) czasu polskiego przez cały rok,
  – przejście graniczne na Kanale Augustowskim: Rudawka-Lesnaja czynne w okresie od 1 maja do 30 września (8:00 – 20:00) czasu polskiego.
  – Nie są wymagane dodatkowe dokumenty na rower, jak w przypadku samochodu lub motocyklu.
 • Pieszo:
  – pieszo można przekraczać granicę jedynie na przejściach: Białowieża-Piererow oraz przez kanał Augustowski (Rudawka-Lesnaja),
  – przejście graniczne w Puszczy Białowieskiej: Białowieża-Piererow czynne w okresie od 1 kwietnia do 30 września (8:00 – 20:00), 
  oraz od 1 października do 31 marca (8:00 – 18:00) czasu polskiego przez cały rok,
  – przejście graniczne na Kanale Augustowskim: Rudawka-Lesnaja czynne w okresie od 1 maja do 30 września (8:00 – 20:00) czasu polskiego.
 • Kajak lub łódka:
  – granicę wodną można przekraczać latem od 1 maja do 30 września na kanale Augustowskim Rudawka-Lesnaja oraz na rzece Niemen Privalka-Švendubre.
  – należy pamiętać, że na kanale Augustowskim są płatne śluzy wodne.
 • Pociąg:
  – połączenie kolejowe możliwe jest jedynie pomiędzy państwem Polskim i Białoruskim na przejściu kolejowym Terespol-Brześć oraz Kuźnica Białostocka-Grodno,
  – należy pamiętać, że w drodze powrotnej z Grodna, Brześcia lub na ostatnim przystanku w Polsce (Terespol, Kuźnica Białostocka) podróżny musi stawić się na dworcu przynajmniej 30 minut przed odprawą.
  – rozkład jazdy z Polski można sprawdzić tutaj,
  – rozkład jazdy z Białorusi można sprawdzić tutaj.
 • Autobus:
  – dostępnych jest sporo rejsów autobusowych z Białegostoku i okolic do Grodna oraz z Warszawy, Białej Podlaskiej, Terespola do Brześcia. 
  – wjechać i wyjechać można przez całą dobę przez dowolne samochodowe przejście graniczne znajdujące się w strefie ruchu bezwizowego.
 • wydrukuj i podpisz bezwizową przepustkę turystyczną,
 • wydrukuj polisę ubezpieczeniową,
 • zabierz ze sobą paszport,
 • w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) weź oryginał ubezpieczenia na transport tzw. „Zieloną kartę”,
 • w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) zabierz ze sobą wypełnioną deklarację celną w 2 egzemplarzach.

Prosimy o dokonywanie zamówień nie później niż 48 godzin od daty planowanego wyjazdu.
Zamówienia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.