niezbędne dokumentY

Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, turysta jest zobowiązany przedstawić dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy:

  • aktualny paszport (do 90 dni przed ukończeniem daty ważności),
  • bezwizową przepustkę turystyczną,
  • polisę ubezpieczeniową (można zakupić razem z przepustką),
  • w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta,
  • w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) deklarację celną w 2 egzemplarzach.