ZASADY POBYTU

Od 11 listopada 2019 roku strefę turystyczną "Brześć - Grodno" można zwiedzać bez wizy na okres od 1 do 15 dni.

Przejścia graniczne​

Granicę państwową Republiki Białoruś możemy przekraczać przez następujące przejścia graniczne:

do strefy wokół Grodna:
Lesnaja (Rudawka) - wodno-pieszo-rowerowe,
Privalka (Svendubre) - wodne,
Kuźnica Białostocka (Grodno) - kolejowe,
Kuźnica Białostocka (Bruzgi) - samochodowo-rowerowe,
Bobrowniki (Bierestowica) - samochodowe,
Beniakonie (Soleczniki) - samochodowo-pieszo-rowerowe,
Privalka (Raigardas) - samochodowo-pieszo-rowerowe.

do strefy turystycznej „Brześć”:
Połowce (Pieszczatka) - samochodowe,
Białowieża (Piererow) - pieszo-rowerowe,
Terespol (Brześć) -
kolejowe,
Terespol (Brześć) - samochodowe,
Sławatycze (Domaczewo) - samochodowe.

Niezbędne dokumenty​

Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, turysta jest zobowiązany przedstawić dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy:
- aktualny paszport (do 90 dni przed ukończeniem daty ważności),
- bezwizową przepustkę turystyczną,
- polisę ubezpieczeniową (można zakupić razem z przepustką),
- w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta.

Czas pobytu​

Jednorazowo na terenie Białorusi można przebywać do 15 dni. Możliwe jest aplikowanie na bezwizowy wyjazd wielokrotnie, lecz nie więcej niż 90 dni w przeciągu pół roku.

Pieniądze​

Turysta zobowiązany jest posiadać środki pieniężne na każdy dzień pobytu w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniejszej niż 2 kwoty bazowe (49 BYN).

Strefa ruchu bezwizowego​

Strefa turystyczna "Grodno" obejmuje:
Obszar Parku „Kanał Augustowski”
Miasto Grodno,
Rejon Grodzieński (w całości),
Rejon Berestowicki,
Rejon Wołkowyski,
Rejon Werenowski,
Rejon Lidzki,
Rejon Szczuczyński.

Strefa Turystyczna "Brześć" obejmuje:
Miasto Brześć,
Rejon Brzeski,
Rejon Kamieniecki,
Rejon Prużański,
Rejon Żabinkowski,
Rejon Swisłocki,
teren Narodowego Parku Biełowieżskaja Puszcza.